Certificering

Certificering

Kwaliteit door derden laten toetsen. Het is heel belangrijk voor ABT Klimaattechniek dat onze organisatie wordt getoetst op alle vlakken binnen ons vakgebied.

Om deze kwaliteit te waarborgen is certificering, opleidingen en innovatie nodig. ABT Klimaattechniek streeft naar het hoogste niveau in alle lagen van de organisatie en probeert van haar zwakke punten te leren en te verbeteren. ABT Klimaattechniek hecht aan kwaliteit en vindt certificering daarom belangrijk. 

Ook is ons bedrijf aangesloten bij Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. Techniek Nederland stelt hoge eisen aan het vakmanschap en daarmee aan de kwaliteit van de bedrijven die lid zijn of willen worden. Ook wordt aandacht besteed aan (bij)scholing van onze medewerkers via Koeltechniek Nederland en Kenteq.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid op het gebied van van veiligheid, arbeid en milieu zijn niet alleen van groot belang voor onze medewerkers, maar ook voor die van onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Het label voor veilig- en zuinig stoken

Als een van de eerste cv-ketel onderhoudsbedrijven mag ABT Klimaattechniek het OK CV keurmerk voeren. Dit label mag alleen gedragen worden door bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten. De Energie Service Specialist is de monteur die het onderhoud aan uw cv-ketel uitvoert.

OK CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan zeer strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label uw cv-ketel inspecteren en onderhouden. De Energie Service Specialist is de monteur die het ketelonderhoud bij u thuis uitvoert. Uiteraard is hij hiervoor gediplomeerd. Zo weet u zeker dat het onderhoud aan uw cv-ketel plaatsvindt volgens de voorschriften van de fabrikant.

De Energie Service Specialist:

Inspecteert en onderhoudt uw cv-ketel volgens de voorschriften van de fabrikant. Daarna regelt hij de ketel optimaal in. voert metingen uit, zoals een meting van de CO-waarde (koolmonoxide) en de CO2-waarde (kooldioxide). Hij vergelijkt de uitkomsten met de waardes van de fabrikant. Bij grote afwijkingen kan de ketel onveilig zijn. De Energie Service Specialist gaat dan op zoek naar de oorzaken. stelt vast of het vermogen van de ketel goed is afgestemd op de radiatoren en eventuele andere afgiftebronnen, zoals convectoren. geeft u een schriftelijk advies over het energiezuinig gebruik van uw cv-installatie. Dat advies staat in het beoordelingsrapport dat u van de Energie Service Specialist ontvangt. Hij kan u bijvoorbeeld adviseren over het verbeteren van de cv-installatie of over de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Maar ook over het nemen van energiebesparende maatregelen waardoor u minder geld kwijt bent aan energie. Denk aan isolatie of de aanschaf van zonnepanelen.

Tot slot wordt de onderhoudsbeurt van uw cv-ketel geregistreerd in een landelijke databank. Via een steekproef controleert de Stichting OK voor Installaties regelmatig of de onderhoudsbeurten volgens alle regels van OK CV zijn uitgevoerd. Zo waarborgen we de kwaliteit.

Wij worden geaudit door Bureau Veritas Certification. Bezoek de website voor meer informatie: www.bureauveritas.nl

STEK-gecertificeerde ondernemingen staan aantoonbaar voor hoge kwaliteit, veiligheid en voor een duurzame samenleving. Ondernemingen die het STEK-certificaat Module A halen, voldoen aan méér dan alleen de minimale eisen volgens BRL 100. Ze worden jaarlijks geauditeerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. Eindgebruikers/beheerders in de koeltechniek hebben zo de zekerheid dat hun koelinstallatie optimaal, veilig en duurzaam renderen.

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek. In het erkenningenregister van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoonbaar over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Naast de vakbekwaamheid moet het installatiebedrijf beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de Vewin.De stichting heeft als doel het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

Kiezen voor kwaliteit aantonen, dat is de essentie van KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist. Bovendien draagt een label bij aan het professioneel imago van het bedrijf.

Erkenning of certificering? Een kwaliteitslabel is voor de installateur een investering en moet dan ook passen bij de bedrijfsactiviteiten en strategische positionering van het installatiebedrijf. Een installatiebedrijf kan kiezen uit erkenning of certificering. Een erkenning is hét label om een gediplomeerd vakman te onderscheiden. Met een erkenning laat men zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het werk goed uit te voeren. Certificering is geschikt om aan te tonen dat de werkzaamheden volgens vaste voorschriften en procedures worden uitgevoerd.

De bedrijven op QBIS.nl leveren aantoonbaar vakmanschap en kwaliteit. Daarvoor zijn ze gecertificeerd of gekwalificeerd door gerenommeerde instituten.

Waarom een OK-CV erkend installatiebedrijf het onderhoud laten doen?

Wist u dat…

  • Bij bijna alle ketelfabrikanten uw garantie vervalt als u niet jaarlijks onderhoud laat verrichten aan uw CV ketel door Erkend installateur.
  • De meeste Brand/Inboedel verzekeringen eisen dat u jaarlijks onderhoud laat verrichten aan uw ketel door Erkend installateur.

OK CV: een Apk-keuring voor uw cv ketel 
Een cv ketel is in de meeste huishoudens van essentieel belang voor comfort in huis. Gek genoeg heeft het apparaat en de bijbehorende installatie doorgaans weinig tot geen interesse van de meeste mensen.

Hét label voor veilig en zuinig stoken!
Eigenlijk hoort een cv ketel heel erg veilig, goed en zuinig te werken om u een stukje zekerheid te bieden en bovendien niet op kosten te jagen. Helaas komt het nog in veel huishoudens voor dat men niet goed op de hoogte is van de werking en/of installatie van hun (net nieuw) geplaatste cv ketel. Is uw ketel bijvoorbeeld wel geïnstalleerd door een erkende installateur en loopt u geen risico op koolmonoxidevergiftiging?

Een landelijke keurmerk
Om u als consument een stukje zekerheid te bieden is sinds kort het OK CV label in het leven geroepen. Een keurmerk dat er voor moet zorgen dat u als consument zich beter bewust wordt van de werking van uw cv installatie en bovendien ook besef krijgt op welke manier er te besparen valt in huis.

Deze controles kunnen alleen uitgevoerd worden door bedrijven die voldoen aan strenge eisen en beschikken over gediplomeerde Energie Service Specialisten. Zo bent u verzekerd van vakmanschap! ABT Klimaattechniek is zo’n bedrijf en staat voor u klaar om u van adviezen te voorzien als het gaat om veilig en zuinig stoken.

Meer informatie over Scios.

Laat ABT de controle doen!

Storing melden?

In geval van calamiteiten staat onze storingsdienst 7 dagen per week 24 uur per dag voor u klaar om u weer op gang te helpen!

Bel onze storingsdienst op:

Heeft u vragen over onze certificeringen of over onze diensten? Neem gerust contact op. We staan u graag te woord