Storing CV ketel

Storing CV Ketel

Wat mankeert er op het eerste gezicht aan de cv-ketel? Lees een korte omschrijving van de mogelijke oplossing. Indien u hiermee de storing niet kunt verhelpen of bij twijfel adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Algemeen 

Heeft u een storing? Mogelijk kunt u deze storing zelf verhelpen door het volgende te controleren:

 • Brandt de waakvlam?
 • Is de gaskraan open?
 • Zit de stekker in het stopcontact?
 • Staat het stopcontact onder spanning?
 • Zijn de radiatoren geopend?
 • Staat de thermostaat goed ingesteld?
 • Zit er een resetknop op de ketel? Zo ja, hebt u deze ingedrukt?
 • Is de waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar? Zo nee: installatie bijvullen, zonodig ontluchten.
 • Maakt uw cv-installatie een borrelend geluid? Zo ja: installatie ontluchten, zonodig bijvullen.

Moet de installatie regelmatig bijgevuld worden? 
Mogelijk zit er een lekkage in de installatie. Neem contact met ons op.

Slaat de ketel niet aan?

 • Controleer of de gaskraan open staat.
 • Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of er ook spanning op dit stopcontact staat. Mogelijk dat er een zekering vervangen moet worden.
 • Stel de kamer- of klokthermostaat hoger in en kijk of de ketel dan aanslaat.
 • Controleer op de manometer op of bij de ketel of de waterdruk tussen de 1.0 en 2.0 bar is. Zo nee, dan moet de installatie bijgevuld en ontlucht worden.

Maakt de leiding een tikkend geluid?

Bij het opwarmen van een cv-installatie zetten de leidingen uit, dit is een normaal verschijnsel. Leidingen zitten gebeugeld en gaan door muren en plafonds. Wanneer een leiding tijdens het uitzetten niet vrij kan bewegen doordat een beugel te vast zit of wanneer een leiding vast in een muur of plafond zit, dan zal deze leiding tijdens het uitzetten geluid gaan maken. Dit is dan op te lossen door de desbetreffende leiding los te maken zodat deze weer vrij kan bewegen.

De verwarming doet het niet? koude radiatoren?

 • Controleer of de waakvlam aan is. Zo nee, staat de gaskraan open?
 • Stel de kamer- of klokthermostaat hoger in en kijk of de radiatoren dan wel warm worden.
 • Mogelijk, dat er lucht in de installatie zit. De radiatoren maken dan vaak een ruisend of borrelend geluid. De installatie moet ontlucht en bijgevuld worden.
 • De pomp is misschien vastgelopen. Neem contact met ons op.

U ruikt een gaslucht?

Handel als volgt bij het waarnemen van een gaslucht:

 • Gebruik geen licht- of andere elektrische schakelaars, gebruik geen telefoon in de gevarenzone, gebruik geen open vuur (bijv. aansteker of lucifer), rook niet.
 • Draai onmiddellijk de gasstopkraan van het toestel en hoofdgaskraan dicht.
 • Open ramen en deuren.
 • Waarschuw uw medebewoners en verlaat het pand.
 • Waarschuw het energiebedrijf en/of uw installateur.

Maken de leidingen of radiatoren een ruisend/borrelend geluid?

Er zit lucht in de installatie en/of er is een te lage waterdruk. De installatie moet ontlucht en bijgevuld worden.

Kies hieronder uit één van onze diensten voor particulieren:

Wij zijn onder andere OK-CV gecertificeerd. Lees meer over onze certificeringen.

In geval van calamiteiten staat onze storingsdienst 24/7 voor u klaar om u weer op gang te helpen! Bel hiervoor: