Ventilatie

Ventilatie

Mechanische ventilatie

Een speciale ventilatormotor zuigt bij mechanische afzuiging via luchtkanalen en ventilatieroosters lucht weg uit ruimtes als de keuken, de badkamer en het toilet. Om risico’s voor de gezondheid en onnodige slijtage van het systeem te voorkomen, is een periodieke controle en grondige schoonmaak van de roosters en afzuigventielen noodzakelijk.

Dit onderhoud kunt u goed zelf doen. Het is echter aan te raden eens per drie à vijf jaar het systeem, inclusief de luchtkanalen, inwendig te laten inspecteren c.q. reinigen en desinfecteren door een daartoe bevoegd gespecialiseerd bedrijf. ABT Klimaattechniek heeft de nodige expertise om dit werk voor u op een verantwoorde manier uit te voeren.

Luchtwegklachten

Als de mechanische ventilatie uitstaat, of onvoldoende capaciteit heeft door vervuiling, vindt er onvoldoende luchtverversing plaats in huis. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Een tekort aan frisse lucht kan snel ontstaan, omdat de meeste huizen met mechanische ventilatie goed zijn geïsoleerd en kierdicht zijn gemaakt. Zonder luchtverversing ontstaan er vochtige vertrekken, ophoping van stof en zelfs te hoge concentraties radongas. Het gevolg is niet alleen een muf en vochtig huis, maar ook een groter risico op gezondheidsproblemen, zoals branderige ogen, keel- en luchtwegklachten.

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning of balansventilatie

Bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning of balansventilatie wordt lucht automatisch afgevoerd naar buiten en aangevoerd van buiten. Meestal gaat het hierbij om Hoog Rendement (HR-) ventilatie. Een warmte-terugwin-unit (wtw) in een dergelijk ventilatiesysteem gebruikt warmte uit afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat het in huis verspreid wordt.

Bacteriën en schimmels

Deze gezondheidsproblemen ontstaan omdat bacteriën en schimmels gaan groeien in de filters en de luchtkanalen. Ook gaat de luchtverversingscapaciteit achteruit. Om risico’s voor de gezondheid en onnodige slijtage van het systeem te voorkomen, is een driemaandelijkse controle en grondige schoonmaak van de filters en roosters noodzakelijk. Dit onderhoud kunt u goed zelf doen. Het is echter aan te raden eens per drie à vijf jaar het systeem, inclusief de luchtkanalen, inwendig te laten inspecteren c.q. reinigen en desinfecteren door een daartoe bevoegd gespecialiseerd bedrijf. ABT Klimaattechniek heeft de nodige ervaring en expertise om dit werk voor u op een verantwoorde manier uit te voeren.

Reiniging luchtkanalen

Er zijn diverse technieken voor het inwendig reinigen van luchtkanalen. Als basis hanteren wij de conventionele manier, in een bestek vaak omschreven als de vacuüm-borstelmethode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van roterende borstels en het onderdrukprincipe. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn ventilatiesystemen handmatig te reinigen.

De monteurs beheersen de diverse technieken. U kunt uw kanaalreiniging dus gerust aan ons overlaten. Wij bieden de volgende reinigingen aan:

* Mechanische ventilatie: Gemiddeld systeem: MV-box met ventiel in badkamer, toilet, keuken

* WTW-systemen: Warmte-Terug-Win-systeem

* HLV = Heteluchtverwarmingssystemen

Kleine beurt voor uw mechanische ventilatiesysteem

De onderhoudswerkzaamheden die wij hieronder verstaan zijn:

 • Grondig reinigen van de unit en bijbehorende onderdelen
 • Aansluitingen controleren en eventueel herstellen
 • Controleren van elektronische onderdellen op vervuiling en aansluitklemmen op corrosie.

Kleine beurt voor uw WTW ventilatiesysteem

De onderhoudswerkzaamheden die wij hieronder verstaan zijn:

 • Het reinigen van kruiswisselaar
 • Het reinigen van beide ventilatoren
 • Het reinigen van condensafvoer
 • Controleren van elektronische onderdellen op vervuiling en aansluitklemmen op corrosie
 • Regeling op de juiste werking controleren eventueel afstellen
 • Het vervangen van beide filters toevoer en afzuig( 1x per jaar)

Grote beurt voor uw mechanische ventilatiesysteem

De onderhoudswerkzaamheden die wij hieronder verstaan zijn:

 • Het inwendig reinigen van de luchtkanalen
 • Het grondig reinigen van de unit en bijbehorende onderdelen
 • Het reinigen van de ventilatie ventielen
 • Het meten van luchthoeveelheid, en opnieuw inregelen van de unit

Grote beurt voor uw WTW ventilatiesysteem

De onderhoudswerkzaamheden die wij hieronder verstaan zijn:

 • Het reinigen van kruiswisselaar
 • Het reinigen van beide ventilatoren
 • Het reinigen van condensafvoer
 • Controleren van elektronische onderdellen op vervuiling en aansluitklemmen op corrosie
 • Regeling op de juiste werking controleren en eventueel afstellen
 • Het vervangen van beide filters toevoer en afzuig( 1x per jaar)
 • Het inwendige reinigen van de luchtkanaal
 • Het reinigen van de ventielen
 • Het meten van luchthoeveelheid, en opnieuw inregelen van de unit

Kies hieronder uit één van onze diensten voor particulieren:

Wij zijn onder andere OK-CV gecertificeerd. Lees meer over onze certificeringen

Heeft u vragen over ventilatie of over onze andere diensten? Neem gerust contact op. We staan u graag te woord